FIND US ON

Tag: Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Nhật

Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Nhật

Từ vựng xuất nhập khẩu tiếng Nhật

Từ vựng xuất Nhập khẩu bằng tiếng Nhật. Xuất nhập khẩu là những giao dịch tài chính của thương mại quốc tế;là hai hoạt động cấu thành ngoại thương. Đặc biệt trong thời kì hội nhập, xuất khẩu và nhập khẩu là hai yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế đối ngoại. Với mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng bền vững, mỗi người học tiếng Nhật không thể không

Xem Thêm
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Luyện thi năng lực Nhật NgữTiếng Nhật du họcTiếng Nhật cho người bận rộnTiếng Nhật cho kỹ sưTiếng Nhật cho thật tập sinhBiên phiên dịch tiếng NhậtCác khóa học khác