FIND US ON

Tag: Ngữ pháp bài 3 Minna No Nihongo

Ngữ pháp bài 3 Minna No Nihongo

Ngữ pháp bài 3 Minna No Nihongo

Ngữ pháp bài 3 tiếng Nhật. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngữ pháp bài số 2 trong 25 bài ngữ pháp tiếng Nhật N5. Những mẫu câu ngữ pháp này là những mẫu câu cơ bản dùng trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy hôm nay các bạn cùng trung tâm Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem qua 25 bài ngữ pháp này nhé

Ôn tâp bài trước: Bài 2 Đại từ chỉ định

Ngữ pháp bài

Xem Thêm
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Luyện thi năng lực Nhật NgữTiếng Nhật du họcTiếng Nhật cho người bận rộnTiếng Nhật cho kỹ sưTiếng Nhật cho thật tập sinhBiên phiên dịch tiếng NhậtCác khóa học khác