FIND US ON

Khai giảng khóa tiếng Nhật tháng 10/2019 với rất nhiều ưu đãi khủng

Khai giảng khóa tiếng Nhật tháng 10/2019 với rất nhiều ưu đãi khủng
👍𝐆𝐈𝐀̉𝐌 Đ𝐄̂́𝐍 𝟓𝟎% khóa 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟏𝟗👍
 
Bạn nào có nhu cầu học tiếng Nhật từ N5 đến N3 thì inbox cô ngay nhé, vì chương trình chỉ áp dụng trong tháng 10 thôi
 
🤩 𝐊𝟐𝟒
Trình độ: N5
Giờ học: 9:30 – 11:00
Ngày học: Thứ 246
Thời lượng: 6 tháng
Học phí: 5̶.̶6̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ –> Free
Khai giảng: 14/10/2019
 
🤩 𝐊𝟏𝟔
Trình độ: N4 – đã học đến bài 37
Giờ học: 19:30 – 21:00
Ngày học: thứ 357
Thời lượng: 3 tháng
Học phí: 3̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ –> 2.400.000đ
Khai giảng: 15/10/2019
 
🤩 𝐊𝟏𝟕
Trình độ: N4
Giờ học: 19:30 – 21:00
Ngày học: Thứ 246
Thời lượng: 6 tháng
Học phí: 6̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ –> 4.800.000đ
Khai giảng: 21/10/2019
 
🤩 𝐊𝟐𝟎
Trình độ: N5 cấp tốc – đang học đến bài 20
Giờ học: 18:00 – 21:00
Ngày học: thứ 357
Thời lượng: 1 tháng
Học phí: 2̶.̶4̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ –> 1.320.000đ
Khai giảng: Đang học, vào ngay
 
🤩 𝐊𝟐𝟏
Trình độ: N4 cấp tốc – đang học bài 32
Giờ học: 18:00 – 21:00
Ngày học: thứ 357
Thời lượng: Khoảng giữa tháng 12
Học phí: 7̶.̶7̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ –> 3.528.000đ
Khai giảng: Đang học, vào ngay
 
🤩 𝐊𝟐𝟐
Trình độ: N5 – đang học bài 2
Giờ học: 19:30 – 21:00
Ngày học: thứ 357
Thời lượng: 6 tháng
Học phí: 5̶.̶6̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ –> 2.576.000đ
Khai giảng: Đang học, vào ngay
 
🤩 𝐊𝟐𝟑
Trình độ: N3 – học được 1/3 chương trình
Giờ học: 09:00 – 11:15
Ngày học: Thứ 357
Thời lượng: 3 tháng
Học phí: 1̶2̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶ –> 5.900.000đ
Khai giảng: Đang học, vào ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Luyện thi năng lực Nhật NgữTiếng Nhật du họcTiếng Nhật cho người bận rộnTiếng Nhật cho kỹ sưTiếng Nhật cho thật tập sinhBiên phiên dịch tiếng NhậtCác khóa học khác