FIND US ON

Category: Ngữ pháp

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 16

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 16

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 16 nhé! Trong bài 16, chúng ta sẽ được học về cách nối 2 hay nhiều động từ, danh từ, tính từ trong tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu cách nói làm gì sau khi làm một cái gì đó trong câu tiếng Nhật. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 15

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 15

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 15 nhé! Trong bài 15, chúng ta sẽ được học về cách chia thể て trong tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu xin phép làm gì, cấm đoán trong câu tiếng Nhật. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 15.

Ôn tập bài cũ: …

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 14

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 14

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 14 nhé! Trong bài 14, chúng ta sẽ được học về cách chia thể て trong tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu sai khiến, nhờ vả lịch sự, đến đâu để làm gì tại nơi đó. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 14.

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 13

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 13

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 13 nhé! Trong bài 13, chúng ta sẽ được học về cách thể hiện sư mong muốn trong tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu hỏi đi đâu, đến đâu để làm gì tại nơi đó. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 13.

Ôn …

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 12

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 12

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 12 nhé! Trong bài 12, chúng ta sẽ được học về các thì của câu kết thúc bởi danh từ và tính từ trong tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu hỏi về so sánh. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 12.

Ôn tập

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 11

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 11

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 11 nhé! Trong bài 11, chúng ta sẽ được học về cách đếm đồ vật chung trong tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu hỏi về thời gian bổ ích. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 11.

Ôn tập lại bài cũ: Ngữ pháp

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 10

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 10

Hôm nay chúng ta tiếp tục học ngữ pháp tiếng Nhật bài 10 nhé. Trong bài học ngữ pháp tiếng Nhật bài 10 này, chúng ta sẽ làm quen cách thể hiện sự sở hữu của đồ vật. Hãy cùng trung tâm Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 10 dưới đây nhé.

Ôn tập bài cũNgữ pháp tiếng Nhật bài 9

Mục lục ngữ pháp tiếng Nhật bài 10

  • N が あります・います
  • N1

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 9

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 9

Hôm nay chúng ta tiếp tục học ngữ pháp tiếng Nhật bài 9. Trong bài học ngữ pháp bài 9 này; các bạn sẽ làm quen với các tính từ như giỏi, dở, ghét, thích… Hãy cùng trung tâm Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 9 này nhé.

Ôn tập lại bài cũNgữ pháp tiếng Nhật bài 8

Mục lục Ngữ pháp tiếng nhật bài 9

Cách nói thích, ghét, giỏi ,tệ trong

Xem Thêm
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 8

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 8

Hôm nay chúng ta bước qua ngữ pháp tiếng Nhật bài 8. Trong ngữ pháp tiếng Nhật bài 8 này chúng ta sẽ làm quen với tính từ đuôi ( い) (な)và cách đặt câu tính từ đó như thế nào. Hãy cùng trung tâm Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng nhật bài 8 này nhé.

Ôn tập bài cũNgữ pháp bài 7 tiếng Nhật

Mục lục ngữ pháp tiếng Nhật bài 8

1 Giới

Xem Thêm
Ngữ pháp bài 7 tiếng Nhật

Ngữ pháp bài 7 tiếng Nhật

Tiếp nối chuỗi bài viết ngữ pháp, hôm nay trung tâm Nhật Ngữ Rotary hãy cùng nhau học ngữ pháp tiếng nhật bài 7 nhé! Trong bài ngữ pháp tiếng nhật bài 7. Chúng ta sẽ được học về phương tiện, cho ai, tặng ai, nhận của ai. Bện cạnh đó, chúng ta còn được học về các mẫu câu đề nghị bổ ích. Cùng Nhật Ngữ Rotary cùng nhau xem ngữ pháp tiếng Nhật bài 7

Ôn tập bài

Xem Thêm
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Luyện thi năng lực Nhật NgữTiếng Nhật du họcTiếng Nhật cho người bận rộnTiếng Nhật cho kỹ sưTiếng Nhật cho thật tập sinhBiên phiên dịch tiếng NhậtCác khóa học khác